Eco Fenix B Team na obeležavanju pet godina Arhus centra            Svečani deo skupa organizovanog, 23. marta, povodom obeležavanja pet godina od osnivanja Regionalnog Arhus centra Subotica, započeo je prikazivanjem filma o realizovanim aktivnostima u proteklom periodu u kojem su se zahvalili, između ostalih, i Eco Fenix B Timu na podršci i partnerstvu na raznim projektima.
Obraćajući se prisutnima rukovodilac, Snježana Mitrović, je podsetila da je Arhus centar otvoren na inicijativu Udruženja TERRA’S i uz podršku OEBS Misije u Srbiji, 2011. godine potpisivanjem Memoranduma  između Ministarstva zaštite životne sredine, Grada Subotice i Otvorenog univerziteta.
Čestitajući domaćinu na malom, ali značajnom jubileju, Tatjana Đurić, pomoćnica pokrajinskog sekretara Seketarijata za zaštitu životne sredine, je istakla činjenicu da je za održivost značajno to što je Arhus centar deo ozbiljne ustanove kao što je Otvoreni univerzitet, a uspešni rezultati se postižu zahvaljujući saradnji sa TERRA’S-om.
U ime Gradske uprave Subotica, skupu se obratio, Žika Reh, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, koji je naglasio neophodnost sagledavanja zakonskih izmena u cilju iznalaženja boljih načina informisanja o uključivanju javnost u donošenje odluka u vezi studija o proceni urticaja objekata na okolinu, a trebalo bi se raditi zajedno sa organizacijama i institucijama kao što je Arhus centra.
Na kraju svečanog dela skupa, Snježana Mitrović, je rekla da je subotička Internet strana u odeljku ekologije, najbolja od svih lokalnih samouprava u Srbiji i naglasila dobru saradnju sa gradskim Odsekom za životnu sredinu, koja se ne prekida ni onda kada im Arhus centar i TERRA’S “obore rešenja”, kao što je to bilo u slučaju jedne automehaničarske radnje. Predmet je prešao na pokrajinski nivo, gde i pripada oblast opasnog otpada.
A upravo je upravljanje otpadom sa aspekta novih zakonskih izmena i dopuna usvojenih u Narodnoj skupštini u februaru ove godine, bila tema na okruglom stolu, održanom u okviru radnog dela skupa podržanog od strane Misije OEBS u Srbiji i GU Subotica.
Prvi uvodničar je bila, mr Ljiljana Đorđević, samostalni savetnik u Agenciji za zaštitu životne sredine koja je najviše govorila o prikupljanu podataka za Intergralni katastar zagađivača koji oni vode, kao i o tome da preduzeća koja proizvode ili preuzimaju otpad da bi ga podvrgli tretmanu ili ga deponovali ili izvezli, moraju izveštavati Agenciju u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.
O stanju i obavezama u vezi upravljanja otpadom u Vojvodini prisutne je informisala, Svetlana Marušić, samostalni stručni saradnik Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, koja je iznela podatak da je prosečna godišnja produkcija komunalnog otpada u Vojvodini oko 600.000, a industrijskog oko 500.000 tona. Organizovanim sakupljanjem otpada u pokrajini je obuhvaćeno 70% stanovništva, a ni jedna opštinska deponija nije u skladu sa tehničkim standardima EU, osim u Kikindi i Sremskoj Mitrovici gde su izgrađene sanitarne deponije.
Za pohvalu je što su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, privatni operateri i komunalna preduzeća koji su dobili odgovore na brojna pitanja u vezi nedoumica oko izveštavanja. Imajući u vidu njihovu zainteresovanost za obukom u vezi novih zakonskih izmena, Snježana Mitrović, je najavila mogućnost organizovanja seminara na Otvorenom univerzitetu za određene ciljne grupe o čemu će ih naknadno informisati. Takođe, je rekla da je prosleđeno 17 primedbi i predloga koji su sa prošlogodišnje javne rasprave dostavljeni resornom ministarstvu, a uradili su ih  predstavnici Arhus centra, CEKOR-a, Eco Fenix B Tima sa loklanom samoupravom. Prihvaćeno je  da se operaterima produžavaju dozvole na deset, a ne na pet godina i drugo da se isplata za otkupljen otpad ne isplaćuje samo preko bankovnog računa, već i izdavanjem priznanice u skladu sa posebnim propisima.

  Na skupu se razgovaralo i o tome da je važno jačati kapacitet sektora zaštite životne sredine na svim nivoima, imajući u vidu složenu oblasti i zadatke u poglavlju 27 u pridruživanju EU.